*** ข่าวประกาศโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เรื่องประกาศ ผลคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปี 2564 ***