*** ข่าวประกาศโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เรื่องประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ***