*** โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง Welcome To Anuban Kamphaengphet School ***

3 มิถุนา

3 มิถุนา

เปิดภาคเรียนที่1

MSP

MEP


คลิกที่นี่ ชมการแสดงลำตัด

คลิกที่นี่ เพื่อชำระเงินบำรุงการศึกษาออนไลน์

แจ้งการใช้งาน ระบบสถานศึกษาปลอดภัย

มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

อ่านรายละเอียดข่าว คลิกที่นี่


ชมวีดีโอพิธีเชิดชูเกียรตินักเรียนยอดปัญญาวิชาการอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563

VTR นำเสนอโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 2564

คลิกที่นี่ เพื่อรับชมภาพเพิ่มเติม

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

เพลงเรียนรู้พอเพียงก่อความพอเพียง

เพลงพอเพียงพากเพียรเรียนรู้สัมฤทธิ์

LOGIN

ยินดีต้อนรับ

ขอบคุณครับ

ลิงค์การศึกษา