*** โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง Welcome To Anuban Kamphaengphet School ***


คลิกที่นี่ เพื่อชำระเงินบำรุงการศึกษาออนไลน์

แจ้งการใช้งาน ระบบสถานศึกษาปลอดภัย

มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

อ่านรายละเอียดข่าว คลิกที่นี่


ชมวีดีโอพิธีเชิดชูเกียรตินักเรียนยอดปัญญาวิชาการอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563

VTR นำเสนอโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 2564

คลิกที่นี่ เพื่อรับชมภาพเพิ่มเติมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง (COVID-19)การแสดงลำตัดกำจัดโควิดสิบเก้า อนุบาลกำแพงเพชร

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

เพลงเรียนรู้พอเพียงก่อความพอเพียง

เพลงพอเพียงพากเพียรเรียนรู้สัมฤทธิ์

ลิงค์การศึกษา