*** โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง Welcome To Anuban Kamphaengphet School ***


โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรประกาศรับสมัครนักเรียนย้ายเข้าเรียนระหว่างปี ประจำปีการศึกษา 2563