ประกาศด่วน

255906291  

 1234

ภาพกิจกรรม

พิธิรับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการสอบแข่งขัน บ.เสริมปัญญา ระดับภาคระดับจังหวัดและระดับประเท

กิจกรรม มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียน

โครงการห้องเรียนสองภาษามีกิจกรรม ส่งเสริมความเป็นเลิศทางมารยาทไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย ก็มิได้มองข้ามความสำคัญทางด้าน มารยาทไทย, การไหว้, การประบัติตน เป็นต้น

กิจกรรม ส่งเสริมความเป็นเลิศ