วิสัยทัศน์

สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล

2. การพัฒนาคุณภาพและอัจฉริยภาพของผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

3. การพัฒนากระบวนการบริหารสู่ระบบบริหารคุณภาพ

4. การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

5. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมเครือข่ายแหล่งเรียนรู้และสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาระดมทรัพยากร

6. การพัฒนาระบบเทคโนโลยี เพื่อการบริหารและการเรียนรู้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างมาตรฐานและกำหนดแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และให้ไปในทิศทางเดียวกัน

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงปะสงค์ตรงตามมาตรฐานสากล

3. เพื่อให้สถานศึกษาเป็นองค์กรที่มีกระบวนการบริหารเป็นระบบและทันสมัย

5. เพื่อให้สถานศึกษามีเครือข่ายร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยทันสมัย ทั่วถึงและมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการบริการจัดการ

6. เพื่อให้ระบบการบริหารและกระบวนการเรียนรู้ มีความถูกต้อง รวดเร็วและทันสมัย

Make Money By Hosting Your Own Clients!

Argumentum adversarium pro eu, ex has iudico oratio. Vidit debitis sit at, eum hinc inermis no. Vix consul commune ne, ad his legendos tincidunt. Vel saepe cotidieque ei. Ne nec semper legimus forensibus, lobortis sententiae.

Hosting Website Builder is a big library of pre-designed web elements which help you create website in few minutes.

Sign up for our mailing list to get latest updates and offers.

We respect your privacy

Call Sales:

Follow us

Live Chat