*** โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร พลิกโฉมใหม่ ประจำปี 2564 ***