*** ข่าวรอบรั้วอนุบาลประจำวันที่ 8-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ***