*** ข่าวรอบรั้วอนุบาลวันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ***

รอบรั้วอนุบาล วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ (คุณครู ผอ.) ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร มอบหมายให้นายมนัส จันที หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ (ผู้ตรวจเวรประจำวันอังคาร) โดยมีนางเนาวรัตน์ ชมภูรัตน์ หัวหน้าสายชั้น คณะครูและบุคลากรประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครูอนามัยโรงเรียน ครูเวรประจำวัน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดูแลคัดกรองนักเรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) การดูแลความปลอดภัยจราจร นำโดยครูพงษ์ศักดิ์ ไฝ่ทอง และคณะครูเวรประจำวัน นักเรียนเข้าแถวหน้าห้องเรียน สวดมนต์ กล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริต โดยมีคุณครูประจำชั้นดูแลให้นักเรียนปฏิบัติตามแนวปฏิบัติวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด เชื้อไวรัส โควิด19 การปฏิบัติตัวของนักเรียน ยืนเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และใส่แมสทุกครั้ง ก่อนเข้ามาภายในโรงเรียน คุณครูเวรประจำวัน ให้ความรู้แก่นักเรียน