*** ข่าวรอบรั้วโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ***

รอบรั้วอนุบาล วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ (คุณครู ผอ.) ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ให้กำลังใจคุณครูเวรประจำวันจันทร์ พร้อมด้วยคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในการต้อนรับนักเรียน การดูแลความสะอาดบริเวณโรงเรียน เขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามกิจกรรมอนุบาลกำแพงเพชรโมเดลคือ English for fun "FINAL EXAM" การดูแลความปลอดภัยจราจร นำโดยครูพงษ์ศักดิ์ ไฝ่ทอง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากงานจราจร สภ.เมืองกำแพงเพชร คุณครูเวรประจำวัน คุณครูปรียานาถ สุขสวัสดิ์ ให้ความรู้เรื่อง 1.การป้องกันฝุ่นละออง 2.เบญจศีลข้อที่ 1ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิ คือ การไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ หรือ คือ ฆ่าสตว์ 3.การสอบปลายภาค


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม