*** ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม มหกรรมเปิดบ้านอนุบาล ยอดปัญญาวิชาการ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดประเทศไทย (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ***

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรได้รับมอบหมายจากอนุกรรมการสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดประเทศไทย (ภาคเหนือ) ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม มหกรรมเปิดบ้านอนุบาล ยอดปัญญาวิชาการ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดประเทศไทย (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับ และนายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร นายสาธิต ตันติสันติสม ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เป็นเกียรติเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ภายในงานมีการแสดงน่ารักๆ ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร การขับร้องเพลงภาคเหนือเกื้อเกียรติคุณ ประพันธ์คำร้องโดย ผศ.สนั่น มีขันหมาก ที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร และการแสดงวิพิธทัศนาชุด บ้านยอดปัญญาวิชาการอนุบาลสานสุข ประกอบด้วยการขับเสภาภาษาอังกฤษ โดย เด็กหญิงกมลทิพย์ แสงท้าว การแสดงศิลปะพื้นบ้านลำตัด การแสดงชุดบ้านอนุบาลสานสุข และพิธีเปิดงานแบบอลังการเสร็จแล้ว มีการมอบโล่รางวัลยอดปัญญาวิชาการ แก่คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดประเทศไทย (ภาคเหนือ) ทั้ง 17 จังหวัด และคณะครู นักเรียน ที่ได้คะแนนสูงสุด และเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดประเทศไทย (ภาคเหนือ) ทั้ง 17 จังหวัด การดำเนินการจัดนิทรรศการมหกรรมเปิดบ้านอนุบาล ยอดปัญญาวิชาการ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดประเทศไทย (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติม
คลิกที่นี่


VTR อนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด 18 โรงเรียน
ชม VTR