รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Click here Facebook
 

ประกาศนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program :MEP)

ประกาศนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program :MEP)

Click here Facebook
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Click here Facebook
 

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา