*** ข่าวประกาศโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เรื่องประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี2565 ***

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี2565