*** ข่าวประกาศโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เรื่องประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี2565 ***

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว