*** ข่าวประชาสัมพันธ์อนุบาลกำแพงเพชรศึกษาดูงานจังหวัดจันทบุรี ***

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร นำคณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เพื่อเป็นการพัฒนาประสบการณ์ โดยมี นายเดชา พูลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี พร้อมคณะบริหารและคณะครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดี