กิจกรรม (MSP)

โครงการฝึกทักษะเพื่อพัฒนาอัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วของนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์(MSP)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

กิจกรรม Stem

จินตคณิตกับการเรียนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน

ฝึกสมองประลองปัญญา

วิทยาศาสตร์ทดลอง