*** ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อนุบาลกำแพงเพชร มอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี2564***